کد: :: آوای سنقر ::  

آوای سنقر+نوشته شده درساعت توسط رسول |

طبیعت شگفت انگیز را تماشا کنید ...( تصویری) www.taknaz.ir

+نوشته شده درساعت توسط رسول |

 
+نوشته شده درساعت توسط رسول |

           

                    

آفتاب کرمانشاه: اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان کرمانشاه به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.


 

استان: کرمانشاهحوزه:اسلام‌آباد غرب،‌دالاهو
ردیفنامنام خانواگینتیجه
1حیدرآتش‌پیکررد
2قدرتاحمدیانرد
3مسلمامینیرد
4صادقباقر آبادیرد
5تورجبدریعدم احراز
6تیموربستیرد
7رضابیگ رضاییعدم احراز
8علیپرناعدم احراز
9فریبرزپرنارد
10سیامندپویا منشرد
11حسنپیرکرمیتایید
12علیرضاتدرورد
13عباسجلیلیانانصراف
14علیجیلیانتایید
15اکبرجوهریتایید
16سهام‌الدینچراغیرد
17شبنمحیرانیرد
18فلیچرخانیتایید
19عبدالرضارستمی گیلانتایید
20بهمنرضاییرد
21احدرضاییرد
22نورالدینزارعیتایید
23مهردادزمانیرد
24سید مظفرسیدیرد
25علی صفرشریفیتایید
26علیصابر یتایید
27موسیصادقیرد
28محمدصیدمحمدی زورابرد
29محمدطاهریرد
30بهرامفتحیعدم احراز
31امیرفرخیتایید
32حشمت‌الهفلاحت پیشهتایید
33قاسمقاسمیرد
34محسنقنبریرد
35حمیدرضامحمدیرد
36همتمحمدیرد
37بهزادمرادیرد
38سعدالهمرادیرد
39فرشادمرادیانرد
40شهریارمصطفاییتایید
41نصرت‌الهمهدی‌زادهتایید
42نادرنادریرد
43علینظریرد
44سیروسنوراییرد
45مصطفینوروزیعدم احراز
46محسننوریتایید
47علی‌یاورکرمیرد
48فرهادکریمیرد

 

استان: کرمانشاهحوزه: پاوه، جوانرود ، ثلاث باباجانی، روانسر، دهستان‌های سرقلعه
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1مراداسماعیلیعدم احراز
2انوربکامیریتایید
3سید فتح‌الهحسینیرد
4لیلاحسینیرد
5سالارخرمیانصراف
6مجیددرویش زادهرد
7سعدالهده چراغیرد
8نریمانرحمانی تبارتایید
9محمد تقیرستمیتایید
10محمد علیرضاییرد
11عزیزساسلیعدم احراز
12سید نوزادسلیمانیتایید
13بهزادصدریتایید
14عرفانصفریعدم احراز
15علیعلی ویسیرد
16محمد رئوفقادریرد
17جمالکاریرد
18جبارگوهریرد
19مهحی‌الدینمحمدخانیانصراف
20حسنمحمدیرد
21محمد عزیزمحمدیرد
22مصطفیمحمدیرد
23نظیفمحمدیتایید
24جبارمحمودیرد
25مصطفیمحمودیانصراف
26علیمرادیانصراف
27کیومرثمرادیرد
28 نعمت‌الهمنوچهریرد
29سید صوفیمیرانیتایید
30شادمانمیرصاحبانصراف
31امیدنادر یانصراف
32شهابنادر یتایید
33سالمنادری صفترد
34هیواویسیرد
35نورالدینیوسفیرد
36بهرامکرمی‌خواهعدم احراز
37نوریکریمیتایید

 

استان: کرمانشاهحوزه: کرمانشاه
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1مهرداداحمدی‌فررد
2فرشاداسکندریرد
3علیرضاالماسوندیرد
4فیروزامجدیانرد
5افشارامیریعدم احراز
6حسنامیریتایید
7عبدالحمیدامیریتایید
8جهانبخشامینیرد
9یزدانایرمانعدم احراز
10ایوبایمانیرد
11سید محمداکبریرد
12قاسمبابایی تباررد
13لعبت الساداتباقری موسویرد
14محمدرضابنی‌بیاترد
15حسینپارسارد
16موسیپرنیانرد
17بشیرپرویزیرد
18جمشیدپرویزیرد
19قامتپرویزیرد
20شهریارپگاهرد
21هدایتتاری کلاشکرانرد
22شهابتجریرد
23محمد حسینترکمنانصراف
24محمد وحیدثمریرد
25سید قاسمجاسمیتایید
26مریمجعفری عظیمیرد
27حمیدچاوشیرد
28رسولچقامیرزاییرد
29بهزادحاتم‌زادهرد
30آرشحاصلیرد
31عزیزعلیحسن‌پوررد
32فتح‌الهحقانیرد
33محمدرضاحقیقیرد
34حیدرحیدریرد
35محمدحیدریرد
36سید سعیدحیدری طیبرد
37ایرجخدایار شهسواریرد
38فرزادخسرویرد
39بهروزخسروی آدینه وندتایید
40پریچهردارابی‌رد
41امیررضادسترنجرد
42سهرابدل‌انگیزانرد
43حجت‌الهدمیادرد
44اردشیرذوالفقاریرد
45هوشنگرحمتیرد
46محمدرزتایید
47علی‌ اشرفرشیدی اقدمرد
48ارسلانرضاییرد
49ولیرضایی دولت‌آباد یرد
50محمد علیزرندیرد
51محسنژالهرد
52ایوبسلیمانیعدم احراز
53حامدشاهینیرد
54عزیزالهشکربیگیعدم احراز
55بیژنشکربگیتایید
56رحمانصابری زارعرد
57مجتبیصفاییرد
58احمدصفریرد
59محمد جوادصیدیرد
60علیططریرد
61عباسعباسیرد
62عباسعباسیرد
63شهرامعبدالرحیمیرد
64پرویزعزیزیرد
65حسنعزیزیرد
66سیمینعزیزی فررد
67عزالدینعلیدوستیرد
68فرهادفتاحیعدم احراز
69جمالفتح‌الهیرد
70حمیدرضافرهادیتایید
71وهابفرهمندعدم احراز
72حسینقنبریعدم احراز
73خدابخشکرمیرد
74فاطمهکرمیعدم احراز
75محمدکرمی رادتایید
76محمودکرمی رادتایید
77محمد حسنکریمیرد
78حمیدکریمی تباررد
79جهانبخشکریمی موموندیتایید
80راحلهکلانتریرد
81کیوانلطفیرد
82مجتبیمحبیرد
83سیعد رضامحسن‌زادهرد
84اسکندرمحمدیرد
85سمیهمحمدیرد
86شرارهمحمدیرد
87ستارمحمدی رزینیعدم احراز
88علیرضامحمدی محمدرد
89سیمهمحمودیرد
90اکبرمرادیرد
91علیمرادیرد
92محسنمرادیرد
93ناصرمرادی بیلهوییتایید
94صغریمردانی مرجانیرد
95علیمریدیرد
96عبدالرضامصریتایید
97کامرانملکیرد
98مرتضیموحدی نیا (میان دربندی)تایید
99راحله الساداتموسوی اجاقرد
100سید مجتبیموسوی اجاقرد
101ایرجناصریرد
102علینامداریرد
103زهرانجفی وفارد
104گوهرنظری بولانیرد
105نادرنوروزیرد
106کامراننوریرد
107طاهرهاشمیرد
108مجیدهاشمیرد
109 محمد سعیدهمتیرد
110محمدرضاوسطیرد
111نسترنوکیلیرد
112بهزادویژه‌ئیانصراف
113حسینویسیرد
114آرشیوسفی پوررد
115محمدکاظمیتایید
116حاجی‌علیکریمی زندی باقلهتایید

 

استان: کرمانشاهحوزه: سنقر
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1عقیلاجاقتایید
2فریدوناحمدیانعدم احراز
3موسیاعظمیتایید
4بهمنالیاسیرد
5کیومرثامجدیانرد
6علی‌احمدباوند پورانصراف
7سمیهبنی‌عامریانرد
8وحیدبنی عامریانعدم احراز
9هادیپرویزیرد
10علی‌اکبرهاک‌زادهتایید
11سید جوادحسینی کیاتایید
12علیرضاخادمیتایید
13حسینخوش‌اقبالرد
14آرشدیده‌وررد
15علیرضارستمیرد
16علیرضوانیتایید
17غلامسلطانیعدم احراز
18احدصمدیتایید
19مصطفیعباسیرد
20مهدیعمادی انورتایید
21محمدعمادی رستگارتایید
22رسولعمادی وفاتایید
23صمدفداییرد
24فرامرزفرمانیعدم احراز
25فریبرزفرهادیانصراف
26مرتضیفعلیرد
27علیقربانیتایید
28فرهادغیاثوند قشلاق شیرازیرد
29محمد ابراهیممحبیتایید
30براتعلیمحمدی‌فررد
31رضانجفیانعدم احراز
32پروینهمتیعدم احراز
33علی اصغرهمتیتایید
34ولی الهواعظیرد
35امین‌الهیاوریعدم احراز
36محمدرضایاوریرد
37علیکلوندعدم احراز

 

استان:کرمانشاهحوزه: قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1علیامین بیگیرد
2شاهینباباییانصراف
3فردینبخشندهتایید
4همتبیگ مرادیرد
5لطف‌الهپرندینرد
6رسولپروینرد
7یوسفپروینتایید
8افشارپیران تباررد
9فرهادتجریتایید
10بهرامتیموریرد
11سید حشمت‌الهجاسمیرد
12الماسجمشیدیرد
13محمد حسینجهانگیریرد
14یوسفجوانمیری فررد
15ستارحاتم‌پورتایید
16خیدانحاتمی خیبریرد
17نادرحسن‌پوررد
18فتح‌الهحسینیرد
19شهریارحیدریرد
20علی اشرفحیدریتایید
21مظفرحیدریرد
22نصرت‌الهرستمیانرد
23نادرزارعیانصراف
24فاطمهزرینیعدم احراز
25مهردادسهامیرد
26صابرشریفیرد
27منصورشفاعتی پورعدم احراز
28علیصحراییعدم احراز
29امیرعبدی‌پورتایید
30ستارعزیزیرد
31صیداحمدعزیزیرد
32مجتبیعزیزیرد
33علیعیسی پور زنگنهرد
34لقمانقنبریرد
35محمد رسولمحنت‌فررد

 

استان:  کرمانشاهحوزه: کنگاور، صحنه، هرسین
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
1امیراحمدیرد
2محسناحمدیرد
3وحیداحمدیتایید
4کیومرثامیرخانیعدم احراز
5علیبدریتایید
6غلامرضابراتی یمینانصراف
7محمدجمشیدیعدم احراز
8اسماعیلحجتی مطلقرد
9محمد تقیحسن‌زادهعدم احراز
10عبدالهحقیرد
11محمد حسینخزائیعدم احراز
12حجتدهنویتایید
13علیرضاییتایید
14حسنسلیمانیتایید
15محمدسلیمانیرد
16عبدالحسینشورچهتایید
17قدرتفرخی‌فررد
18میثمممی‌زادهتایید
19علیمولایی ایل‌ذولهتایید
20ملک تاجناصریرد
21مرضیهنظری نیارد
22منصوریاری کامرانیرد

 منبع: فارس

+نوشته شده درساعت توسط رسول |

+نوشته شده درساعت توسط رسول |


 هرچند تنفس آقای صانعی در فضای سیاسی مسموم آن دوران با صدور برخی فتاوای شاز و بی‌پایه، خود را نشان داد اما او هرگز اجازه بروز منویات استحاله‌‌شده خود دست‌کم در فضای سیاسی را نداد تا اینکه در جریان فتنه 88 رسما و آشکارا شانه به شانه دیگر انقلابیون خسته و پشیمان داد و شد مرجع تقلید بی‌بی‌سی و صدای آمریکا.


+نوشته شده درساعت توسط رسول |


 

احمدی در گفتگو با مهر کرمانشاه : یکی از نمایندگان استان کرمانشاه و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بومی بودن امتیازی در کنار سایر امتیازها محسوب می شود اما نباید تنها ملاک انتخاب استاندار بوده و باعث نادیده گرفتن سایر امتیازات شود.

حجت الاسلام وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص گمانه زنی هایی که در خصوص انتخاب استاندار کرمانشاه وجود دارد گفت: متاسفانه هم اکنون گمانه زنی هایی در خصوص انتخاب استاندار کرمانشاه وجود دارد، یا برخی نیز قصد در ایجاد یک روند فکری برای رسیدن به اهدافشان در این زمینه دارند که نباید به آن دامن زد.

استاندار کرمانشاه باید فردی قدرتمند در استفاده از امکانات و نیروها باشد

نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص معیارهای یک استاندار برای استان کرمانشاه با توجه به مشکلات موجود، گفت: استاندار کرمانشاه باید فردی توانمند و قدرتمند در استفاده از مجموعه امکانات و پتانسیل های انسانی استان باشد، همچنین استفاده نظرات مسئولین استانی در خصوص معیارهای فرد منتخب اقدام مناسبی در این زمینه خواهد بود، اما این نظرات نباید منجر به گمانه زنی در این زمینه شود.

کرمانشاه مجموعه ای از مصوبات روی زمین مانده دارد

+نوشته شده درساعت توسط رسول |

 
       

خانم فرشته حشمتیان:: آقای فانی این خواب را در جای دیگر تکرار نفرمایید

فانی دراولین جلسه معاونین و مدیران کل سراسر کشور این وزارتخانه که در تاریخ 4 شهریور ماه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، به منظور ابراز خرسندی از انتخاب روحانی به عنوان رییس جمهور ، به خواب یکی از فرهنگیان استان ایلام (آقای ر) که در دوران اصلاحات معاون متوسطه در دوران حاجی بود، استناد کرد.

وی درحالی نامبرده را فرد نیکو و شایسته ای دانست که وی در انتخابات شورای شهر ایلام به دلیل فعالیت در فتنه 88 رد صلاحیت شده بود.

سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش با بیان جزییات خواب نامبرده گفت: (آقای ر) در سال گذشته نگران وضعیت کشور بود که یک شب امام (ره) را در خواب می بیند و امام (ره) از وی می پرسد چرا ناراحت هستی؟ (آقای ر) جواب می دهد نگران وضعیت نابسامان کشور هستم! که امام (ره) در جواب گفته است، اصلاناراحت نباش، شما که در کشور شیخ حسن روحانی را دارید،پس چرا باید ناراحت باشید؟!

بعد از این صحبت فانی، خانم فرشته حشمتیان معاون مشارکت های مردمی و مدارس غیر دولتی و امور زنان و خانواده این وزارتخانه در انتقاد نسبت به این مطلب از لسان فانی گفت: خواهش می کنم این خواب را در جای دیگر تکرار نفرمایید چون شما یک شخصیت علمی هستید و بیان چنین خوابی به مصلحت نمی باشد زیرا محور هدایت وآرامش کشور وجود ارزشمند مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: آقای روحانی حکم تنفیذ ریاست جمهوری خود را از مقام معظم رهبری دریافت نموده و سعی دارند که رهنمودهای ایشان را اجرایی نمایند بنابراین بیان این خواب مورد رضایت رییس جمهور هم نخواهد بود.

حشمتیان افزود: نگرانی آن فرد عامی از وضعیت کشور در سال گذشته بی دلیل بوده چون شرایط کشور در سال 88 توسط جریان فتنه به سخت ترین وضع رسید که درآن شرایط هم فقط وجود ارزشمند مقام معظم رهبری آرامش را برای مردم فراهم آورد.بنابراین اصل بیان خواب پسندیده و در شان اعضای جلسه نبوده است و خود آقای روحانی هم همچون روسای جمهور سابق یکی از فرزندان رهبر معظم انقلاب محسوب می شود. فانی:امام گفته با وجود شیخ حسن نگران کشور نباشید/حشمتیان: وجود رهبری محور آرامش است
ندای انقلاب - سیاسی -


سرپرست وزارت آموزش و پرورش در اظهاراتی نسنجیده در اولین جلسه معاونین و مدیران کل این وزارتخانه به تعریف خوابی از یک فتنه گر پرداخته است. - به گزارش خبرنگار سیاسی "ندای انقلاب" بعد از عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به محمدعلی نجفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ...


منبع : رویداد


مشاهده ادامه خبر ...

+نوشته شده درساعت توسط رسول |

زندگی شیرین مذاهب در ایران نشان از وحدت است

خبرگزاری فارس: امام جمعه سنقرو کلیایی گفت: تنها راه‌حل رهایی مسلمانان از گرفتاری‌هایی که امروز در بیشتر نقاط جهان مانند بحرین، سوریه و... بدان دچارند، ایجاد وحدت است.

خبرگزاری فارس: زندگی شیرین مذاهب در ایران نشان از وحدت است 

حجت‌الاسلام شمس‌الله برقراری در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت، اظهار داشت: بنا بر روایت اکثریت اهل سنت، دوازدهم ربیع‌الاول سال‌روز ولادت پیامبر اسلام (ص) و بنابر روایت اکثریت شیعه، هفدهم ربیع‌الاول سال‌روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) است.

برقراری ادامه داد: فاصله بین دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول برای نخستین بار توسط امام خمینی (ره) به‌ عنوان هفته وحدت مشخص شد.

وی با بیان اینکه علمای اسلام همواره به‌دنبال وحدت بوده و هستند، تاکید کرد: در تاریخ بزرگانی، مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی قدم‌هایی برای ایجاد وحدت بین مسلمانان برداشته‌اند.

برقراری اتحاد را مایه برکت و قدرت برای مسلمانان دانست و تفرقه را موجب جدایی توصیف کرد و گفت: تنها راه‌حل رهایی مسلمانان از گرفتاری‌هایی که امروز در بیشتر نقاط جهان مانند بحرین، سوریه و... بدان دچارند، ایجاد وحدت است.

وی بیان داشت: وهابیت و سلفیت و القاعده طاعون سیاسی هستند که دستورات غربی‌ها را اجرا می‌کنند و باعث ضربه‌زدن به اسلام شده‌اند.

امام جمعه سنقرو کلیایی نتیجه وحدت را شکست‌ناپذیری مسلمانان دانست و گفت: رهبری بیداری اسلامی اتفاق افتاده در منطقه را جمهوری اسلامی به‌عهده دارد و سایر مسلمانان زندگی شیرین همه مذاهب در کنار یکدیگر را در ایران می‌بینند و ترغیب می‌شوند که بیشتر از جمهوری اسلامی الگوبرداری کنند.

+نوشته شده درساعت توسط رسول |

مدارس حاشیه راه‌ها ایمن‌سازی می‌شوند

خبرگزاری فارس: فرماندار سنقرو کلیایی گفت: در راستای ایمن‌سازی مدارس در حاشیه راه‌های روستایی این شهرستان طرح ایمن‌سازی اجرا می‌شود.

خبرگزاری فارس: مدارس حاشیه راه‌ها ایمن‌سازی می‌شوند

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، غلامرضا حیدری در جلسه شورای ترافیک شهرستان سنقرو کلیایی اظهار کرد: تعداد 11 مدرسه روستایی در حاشیه جاده‌ها شناسایی و به اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان معرفی شده است.

حیدری تصریح کرد: طرح ایمن‌سازی مدارس که در حاشیه جاده‌ها اجرا خواهد شد، شامل نصب سرعت‌گیر، اصلاح هندسی و آموزش دانش آموزان است.

فرماندار سنقرو کلیایی همچنین از برگزاری همایش توجیهی و آموزش راکبان موتور سیکلت، به منظور ارتقا ایمنی موتورسواران خبر داد.

احداث سرعت‌گیر، نصب تابلو و خط‌کشی نقاط حادثه خیز شهرک ولیعصر، اصلاح هندسی رمپ ورودی روستای سهنله و میدان امام حسین(ع)، اطلاع‌رسانی در خصوص راه‌اندازی 3 واحد پارکینگ و راهنمایی خودروها برای استفاده از این پارکینگ‌ها و همچنین احداث پارک‌بان در مقابل بیمارستان حضرت امام(ره) از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

+نوشته شده درساعت توسط رسول |

مشت زنان فینالیست کرمانشاهی لیگ برتر بوکس کشور ، در راه اعزام به مسابقه های فینال در بندر انزلی دچار سانحه رانندگی شدند. مسئول ورزش باشگاه جهان فولاد غرب کرمانشاه گفت : مهدی مومیوند ، محمد مهدی پور ، مصیب تیموری و عثمان کریمی به همراه رضا مهدی پور ، مربی تیم و نایب رئیس هیئت بوکس استان کرمانشاه دیشب در حوالی شهرستان کنگاور استان کرمانشاه دچار سانحه رانندگی و مصدوم شدند. به گفته هومن کرمی ، این ورزشکاران با خودروی سواری پژوعازم محل برگزاری مسابقه بودند ، به دلیل سرعت زیاد و ناتوانی در کنترل خودرو ، در بین شهرهای صحنه و کنگاور پس از انحراف از مسیر اصلی ، اتوموبیلشان واژگون شد. هومن کرمی با اشاره به این که در این حادثه ورزشکاران دچار کوفتگی شدید عضلات و جراحات سطحی شدند ، افزود : با وقوع این حادثه ، فینالیست ها قادر به برگزاری برگزاری مسابقه در 2 روز آینده نخواهند بود و ما منتظر نظر فدراسیون بوکس در خصوص تعویق این مسابقات هستیم.مسابقه فینال لیگ برتر بوکس کشور قرار است روز شنبه 4 شهریور در بندرانزلی بین 2 تیم جهان فولاد غرب و پیوند ساپکو رباط کریم ، برگزار شود.

+نوشته شده درساعت توسط رسول |

 
  برنامه یوم الله (قدس ) و دعوت از فرهنگیان فرهیخته در این برنامه

در آستانه فرا رسیدن یوم الله (روز جهانی قدس) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ، روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان سنقر با صدور اطلاعیه ای ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات روزه داران معزز به درگاه ایزد متعال و دعوت از عموم فرهنگیان عزیز در راهپیمایی روز جهانی قدس که راس ساعت 12 روز جمعه در محل میدان سپاه مقابل اداره آموزش وپرورش آغاز و به طرف مصلای نماز جمعه ( مسجد جوادالائمه ) ادامه می یابد بار دیگر انزجار خود را از رژیم اسرائیل فرزند نا مشروع استکبار جهانی همراه با سایر اقشار محترم جامعه و ولایی به نمایش گذارند و در این اطلاعیه آمده است ما فرهنگیان و دانش آموزان همدوش با ملت رشید ایران اسلامی در روز قدس ، ندای مرگ برآمریکا و اسراییل را چنان سر می دهیم که مجالی برای صدای بلندگوهای سراسر دروغ ابر قدرت های خونخوار باقی نماند

+نوشته شده درساعت توسط رسول |

اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی در سنقر

فرماندار سنقر و کلیایی، گفت: تمرینات آمادگی تیم ملی قایقرانی جوانان جمهوری اسلامی ایران در سد شهدای این شهرستان در حال برگزاری است.
| نويسنده : علیرضا حدیدی   | | بازدیدها: 18

جهت اعزام به مسابقات آسیایی؛
اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی در سنقر

اردوی تیم ملی جوانان روئینگ قایقرانی آقایان ایران از امروز ۲۶ تیرماه تا ۱۶ مرداد جهت حضور در بازی های آسیایی در شهرستان سنقر برپا می شود.
در این اردوی آمادگی که با حضور ۱۶ قایقران جوان در دریاچه سد شهدای سنقر برگزار می شود، ورزشکاران زیر نظر محمدعلی قرائت (سرمربی)، کیهان شمسی و میثم عباسی، خود را جهت حضور در بازی های آسیایی چین آماده می کنند.

صابر نادری قایقران زیر ۲۳ سال روئینگ از استان کرمانشاه نیز در این اردوی آمادگی حضور دارد.
در گفتگوی تلفنی خبرنگار کردپرس با فرشته قیطانی رئیس هیأت قایقرانی استان کرمانشاه، وی اعلام کرد که این تیم مراحل قبلی اردوی خود را نیز در شهرستان سنقر برگزار کردند و شرایط مطلوب اردویی و اقبال ورزشکاران کرمانشاهی به این رشته باعث شده است تا اردوی پایانی تیم ملی روئینگ جوانان که شهریور ماه به مسابقات آسیایی چین اعزام می شوند، در سنقر برپا شود.

قیطانی همچنین با ذکر نام نادیا تالانک، فاطمه کرم جانی، نازنین رحمانی و هیوا افضلی، قایقرانان کرمانشاهی عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: ” کسب مقام قهرمانی در مسابقات جهانی مسکو، توسط خانم نادیا تالانک، و کسب ۲ مدال طلا و ۱ نقره توسط خانم هیوا افضلی در مسابقات بین المللی آلمان، نشانگر توانایی ورزشکاران کرمانشاهی در این رشته است.

شایان ذکر است میلاد پوینده، محمد باقری و ساراجوق از آذربایجان غربی، حامد خدری از بوشهر، امید عابد، شاهین رزاقی، امیر آقازاده، خشایار عباس آبادی و آرمین کرم بین از تهران، بهرام پیری از زنجان، امیر رهنمای رونقی و عماد شادمان از گیلان، صابر نادری از کرمانشاه، محمد رستمی از لرستان و محمد حمزه نتاج، اسماعیل اصغری و مهدی حسین تبار از مازندران، ملی پوشان حاضر در این اردوی آمادگی هستند.

فرماندار سنقر و کلیایی، گفت: تمرینات آمادگی تیم ملی قایقرانی جوانان جمهوری اسلامی ایران در سد شهدای این شهرستان در حال برگزاری است.

غلامرضا حیدری روز شنبه در حاشیه بازدید از تمرینات تیم ملی قایقرانی جوانان کشورمان، افزود: از همه امکانات شهرستان برای برگزاری هر چه بهتر اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی بهره گیری خواهیم کرد زیرا این مساله، بستری برای جذب جوانان علاقمند استان به امر ورزش تلقی می شود.

وی ادامه داد: تیم ملی قایقرانی ایران در قالب ۱۵ نفر ورزشکار از ۹ استان کشور از نیمه خرداد ماه گذشته در این شهرستان اردوی آماده سازی خود را برگزار کرده است که تا پانزدهم مرداد ماه آینده، ادامه دارد.

حیدری گفت: با پیگیری های به عمل آمده، تعداد ۱۰ دستگاه قایق در پایان اردو از سوی فدراسیون قایقرانی در محل سد شهدا به صورت دایمی مستقر خواهد شد و جوانان شهرستان و استان می توانند از این ظرفیت استفاده نمایند.

رییس فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران نیز به خبرنگار ایرنا، گفت: در راستای رویکرد دولت خدمتگزار به اقصی نقاط کشور توجه ویژه ای خواهیم داشت که نمونه آن، برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی قایقرانی جمهوری اسلامی در شهرستان سنقر و کلیایی است.

محمد شروین اسبقیان، افزود: سنقر و کلیایی به دلیل برخورداری از ظرفیتهای مناسب، یکی از بهترین نقاط کشور برای پیشرفت رشته قایقرانی است.

وی با اشاره به اینکه رشته قایقرانی یکی از مدال آورترین رشته های ورزشی در بازی های المپیک و مسابقات آسیایی است گفت: گسترش این رشته هم در بعد همگانی و هم در بعد قهرمانی در دستور کار فدراسیون قایقرانی کشور قرار دارد.

بازدید فرماندار سنقر از اردوی تیم ملی

 

+نوشته شده درساعت توسط رسول |

نشست صمیمی استاد محمود حکیمی با اصحاب شعر و ادب شهرستان سنقر کلیایی در محل سالن اجتماعات شهرداری برگزار گردید ، در این مراسم که با حضور اساتید ، هنرمندان ، شعرا و نویسندگان به اجرا درآمد . در ابتدا حیدریان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن خیر مقدم و خوش آمد به حاضرین شرحی بر زندگی نامه و آثار محمود حکیمی نموده و اولین اثر ایشان را اشراف زاده قهرمان در سال 1347 و آخرین اثر وی در حال حاضر را جشن نامه که شرحی بر احوالات استاد می باشد دانست. در ادامه اصغر ایزدی یکی از نویسندگان حوزه کودک و نوجوانان شهرستان سنقر نیز با اشاره به آشنایی ایشان با استاد محمود حکیمی در قبل از انقلاب در شهرستان سنقر و آثار ارزشمند وی از جوانان و نوجوانان نوقلم خواست که ارتباطات بیشتری با نویسندگان نسل های قبلی برقرار کرده و از تجارب و آثار ارزشمند آنها بیشترین بهره ها را ببرند. وی استعدادهای درخشان موجود در شهرستان ها به خصوص جوانان و نوجوانان نویسنده را مهمترین سرمایه های فرهنگی کشور دانسته و بیان داشت . باید به این استعدادها بیشترین توجه و حمایت را داشت . در ادامه استاد محمود حکیمی نیز طی سخنانی با اشاره به آغاز دوران نویسندگی خود در شهرستان سنقر و روستای ورداران مردم سنقر را مردمانی مهربان و دوست داشنی دانسته و اعلام نمود شروع و منشاء نویسندگی بنده از سنقر بوده و در دو سال اقامت خود در این دیار بهترین خاطرات و تجارب را کسب     نموده ام و به همین دلیل علاقه ای خاص به شهر و دیار سنقر دارم. وی وجود استعدادهای درخشان خصوصا" جوانان و نوجوانان اهل قلم در این دیار را مایه شگفتی دانسته و اعلام نمود در شهرهای مختلفی برای سخنرانی و جلسات حضور پیدا کردم ولی در هیچ شهر و دیاری به اندازه سنقر استعداد شعر و ادب ندیده ام. وی خواستار توجه بیشتر مسولان به جوانان و نوجوانان مستعد شده و مهمترین راه مقابله با تهاجمات گسترده فرهنگی علیه کشورمان را حمایت و هدایت این جوانان دانستند ، ایشان با توجه به هجمه های فراوان فرهنگی علی الخصوص از طریق ماهواره در شبکه های مختلف به ویژه از طرف وهابیون بر تقویت بنیان های ارزشی خانواده ها و مطالعه هر چه بیشتر کتب اهل بیت (ع) تاکید و از نگارش کتابی در خصوص حضرت ولیعصر (عج) خبر داد. وی همچنین بهترین و مهمترین آثار خود را کتاب های دانست که در مقام منزلت اهل بیت (ع) نگاشته ، و توجه به سرمایه های ادبی و فرهنگی دیارمان را از طرف جوانان با مطالبه آثارشان از جمله فردوسی، سعدی، عطار، حافظ و ... خواستار شد. در ادامه شعرای حاضر در مراسم به قرائت اشعار خود پرداخته و در ساعت 30/20 برنامه به پایان رسید.  

+نوشته شده درساعت توسط رسول |


شهید مجتبی احمدی سال ۱۳۳۲ در خانواده مذهبی در (لیلمانج)کرمانشاه دیده به جهان گشود ، وی دوران کودکی خویش را در کنار پدر به تحصیل و کشاورزی پرداخت ،دورانی را که پر بود از صفا و صمیمیت لکن در زیر پرچم طاغوت نمی توانست بسر ببرد پس به خاطر همین و دلایل دیگر عازم تهران شد که پرده دیگری از زندگی خویش را رقم بزند.دوران ستم شاهی را در مبارزه گذراند تا اینکه به خدمت مقدس سربازی رفت سربازی که مصادف بود با جنگ نفت شهر ایران و عراق در سال ۱۳۵۲ شمسی ، وی با وجود تنفر زیادی که نسبت به نظام شاهنشاهی داشت لکن عشق به ایران و وطن و سرزمین باعث شد که در راه  وطن  خویش فداکاری های زیادی را از خود نشان دهد وباعث شود از وی به عنوان سرباز نمونه کشوری یاد کنند و نخست وزیر وقت امیرعباس هویدا نشان شجاعت و لیاقت و مدال افتخار را شخصا بر سینه وی نسب نمایید ایشان در همان دوران جراحت های زیادی را دید که وقتی از سربازی بر می گردد در بدن وی ترکش های فراوانی وجود داشته و موجبات رنج ایشان را فراهم کند ایشان زمان بین سربازی  تا انقلاب را در تهران و در مبارزه علیه رژیم منحوس شاهنشاهی بسر میبرد و هنگامی که انقلاب مقدس اسلامی به پیروزی میرسد  ایشان بلافاصله خود را در عضوییت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در می آورد که بتواند نقشی را در مسایل کردستان و کرمانشاه داشته باشد و برای رضای خدا و اهل بیت قدمی بر دارد…،،ایشان در سال ۱۳۶۰ به عنوان فرمانده گردان عاشورا شهرستان سنقر عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل میشود و با وجود نیازمندی شدید خانواده اش به وی پیام امام عزیز را لبیک گفته و جان خود را بر کف دست نهاده و عازم حبهه چنگوله میشود  سپس در دوران جنگ به خاطر لیاقت هایی که از خود نشان میدهد وی ابتدا به عنوان مسول تدارکات سپاه شهرستان سنقر و نیز مسول پشتیبانی تیپ ۱۰۰انصارالرسول و همزمان مسول پشتیبانی سپاه ویژه جوانرود ونیز فرمانده پادگان ومسول ستاد لشگر الزهرا را بر عهده ایشان قرار میدهند در دوران جنگ در موقعیت پاوه بارها حظور پیدا میکند و با فرماندهانی چون دکتر چمران و سردار شهید احمد کاظمی  وسردار شهید سعید قهاری وسردار عظیمی فرمانده کنونی سپاه کرمانشاه وسردار نوروزی و.. همرزم بود و چنان از خود ایثار نشان داد که حزب دمکرات برای سر ایشان جایزه تعیین میکند و.. در دوران جنگ بارها وبارها مجروح شد ولی به خاطر روحیه ای که داشت از گرفتن درصد جانبازی خودداری می کند و همرزمان ایشان می گویند که ایشان گفته است ما با خدا معامله کردیم نیازی به درصد جانبازی نداریم وی حتی در جبهه پاوه(شیخ صالح)بر اثر بمباران شیمیایی مجروح شدو..از ایشان در عملیات والفجر ۱۰به عنوان فرمانده نمونه تقدیر ویژه شد سرانجام در سال ۱۳۷۳ بعد از ۹۶ ماه جبهه و ۱۳سال پاسداری ازانقلاب در حالی که مسول کنترل اموال پشتیبانی غرب را بر عهده داشت در ماموریت به شهادت میرسد روحش شاد

+نوشته شده درساعت توسط رسول |


+نوشته شده درساعت توسط رسول |


+نوشته شده درساعت توسط رسول |